LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Mince na území Slovenska,

Čiech a Moravy od r. 1918 do súčasnosti

Hlavnou témou týchto stránok sú mince platné na území Slovenska po vzniku ČSR v roku 1918 až do súčasnosti. Menej podrobne budú spracované mince, ktoré nejako súvisia s hlavnou témou. Medzi také patria napríklad mince platné na území Čiech a Moravy alebo euromince vydané v ostatných krajinách eurozóny a platné aj na území Slovenska.

Online katalóg mincí je rozdelený na menšie časti podľa štátov. Mince sú v katalógu zoradené podľa nominálnej hodnoty (od najnižšej) a roku vydania. Samostatne sú spracované zoznamy pre obehové, pamätné a obchodné mince.

Našou snahou je poskytovať presné a overené informácie o mincíach; neplatí to pre ceny - všetky ceny mincí uvedené v tomto katalógu sú len orientačné. Za najspoľahlivejší zdroj informácií o technických parametroch mincí považujeme predpisy (zákony, nariadenia a vyhlášky), na základe ktorých boli mince vydané. Dôležitým a pomerne spoľahlivým zdrojom informácií je numizmatická literatúra. Bohatým a ľahko dostupným informačným zdrojom sú internetové stránky.

Okrem online katalógu mincí tu nájdete aj iné užitočné informácie pre numizmatikov.


Katalógy
štátny (malý) znak ČSR Československá
republika
ČSR 1918 - 1939
štátny znak SR Slovenská
republika
SR 1939 - 1945
štátny znak protektorátu Čechy a Morava Protektorát
Čechy a Morava
ČaM 1939 - 1945
štátny znak ČSR Československá
republika
ČSR 1945 - 1953
štátny znak ČSR Československá
republika
ČSR 1953 - 1960
štátny znak ČSSR Československá
socialistická republika
ČSSR 1960 - 1990
štátny znak ČSFR Československá
federarívna republika
ČSFR 1990 - 1993
štátny znak SR Slovenská
republika
SR 1993 - 2008
štátny znak ČS Česká
republika
ČR 1993
znak EU Členské štáty
eurozóny
EU 1999
Numizmatický slovník

Výkladový slovník

Je základom numizmatického slovníka. Väčšina hesiel v slovníku má spočiatku iba charakter stručnej definície, výkladu významu pojmu. Neskôr môže byť stručná definícia pojmu doplnená na článok.

Tématický slovník

Pre tematicky súvisiace pojmy sú vytvorené samostatné zoznamy odkazov; napr. „Anatómia mince“, „Kovy v minciach“.

Prekladový slovník

Niektoré heslá v slovníku obsahujú cudzojazyčné ekvivalenty pojmov používaných v slovenčine.

Malá encyklopédia numizmatiky

Niektoré pojmy v slovníku sú spracované podrobnejšie a majú charakter článku. Pre takéto články je vytvorený samostatný zoznam s odkazmi.
Viac...
Literatúra

Použitá literatúra

Pri každej minci je uvedený zoznam použitej literatúry.

Doporučená literatúra

Okrem zoznamov použitej literatúry k jednotlivým minciam sme pre Vás pripravili aj zoznam doporučenej literatúry.
Viac...
Právne predpisy

Zákony, vyhlášky, nariadenia, ...

Spoľahlivým zdrojom informácií o minciach sú zákony, vyhlášky, vládne nariadenia a iné právne predpisy súvisiace s vydaním alebo stiahnutím mincí z obehu.
Viac...
Sporné údaje

Nezhody, chyby, omyly, ...

Občas sa údaje o minci uvádzané rôznymi autormi nezhodujú.
Viac...
Program Coins

Freeware

Katalóg mincí vhodný aj na USB kľúč. Program je určený pre MS Windows 32bit.
Viac...Revidované 23.4.2013